Σειρά Green

Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Μπαταρία Νιπτήρα Με Φωτοκύτταρο STERN En...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green 1000 AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αναμεικτική με εσωτερική μπαταρία 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 243.37 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green 1000 BRE AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη αναμεικτική με φωτιζόμενο δαχτυλίδι με εσωτερική μπαταρία 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 225.62 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Με Φωτοκύτταρο STERN En...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green 1000 E AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αναμεικτική με μετασχηματιστή 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 210.41 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green Time 1000 E AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενηαναμεικτική με μετασχηματιστή 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 215.48 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green Time 1000 BRE AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη αναμεικτική με φωτιζόμενο δαχτυλίδι με μετασχηματιστή 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 281.40 € Προσθήκη

Dispensers Με Φωτοκύτταρο STERN Engineer...

Green - STERN Engineering LTD

Dispenser Green B επικαθήμενο με 6 μπαταρίες DD Χρωμέ

Τιμή: 190.13 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Με Φωτοκύτταρο STERN En...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green 1000 B AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αναμεικτική μπαταρίας 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 235.77 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green Time 1000 B AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη αναμεικτική μπαταρίας 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 215.48 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green 1000 BRE AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη αναμεικτική με φωτιζόμενο δαχτυλίδι με μετασχηματιστή 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 321.96 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Με Φωτοκύτταρο STERN En...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική 1 παροχής (κρύου ή προαναμεμειγμένου νερού )με εσωτερική μπαταρία 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 228.16 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green Time AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη 1 παροχής (κρύου ή προαναμεμειγμένου νερού ) με εσωτερική μπαταρία 9 Volt Χρωμέ Χρωμέ

Τιμή: 210.41 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green BRE AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη 1 παροχής (κρύου ή προαναμεμειγμένου νερού ) με φωτιζόμενο δαχτυλίδι με μετασχηματιστή 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 314.35 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green Time BRE AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη 1 παροχής (κρύου ή προαναμεμειγμένου νερού ) με φωτιζόμενο δαχτυλίδι με μετασχηματιστή 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 256.05 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Με Φωτοκύτταρο STERN En...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green E AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική 1 παροχής (κρύου ή προαναμεμειγμένου νερού ) με μετασχηματιστή 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 220.55 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Με Φωτοκύτταρο STERN En...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green B AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική 1 παροχής (κρύου ή προαναμεμειγμένου νερού ) μπαταρίας 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 220.55 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green Time E AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη 1 παροχής (κρύου ή προαναμεμειγμένου νερού ) με μετασχηματιστή 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 202.81 € Προσθήκη

Μπαταρία Νιπτήρα Αυτοκλειόμενη STERN Eng...

Green - STERN Engineering LTD

Μπαταρία Νιπτήρα Green Time B AB1953 επικαθήμενη ηλεκτρονική αυτοκλειόμενη 1 παροχής (κρύου ή προαναμεμειγμένου νερού ) μπαταρίας 9 Volt Χρωμέ

Τιμή: 202.81 € Προσθήκη