Για την κουζίνα » Νεροχύτες » Γρανιτένιοι Υποκαθήμενοι, Ένθετοι

Κ 700 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση: 457x406 mm Διάσταση γούρνας 417x366x203 mm ʼνοιγμα πάγκου βάσει σχβδίου Τοποθέτηση: Ένθετος & Υποκαθήμενος)

Τιμή: 214.79 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση: 457x406 mm Διάσταση γούρνας 417x366x203 mm ʼνοιγμα πάγκου βάσει σχεδίου Τοποθέτηση: Ένθετος & Υποκαθήμενος)

Τιμή: 214.79 € Προσθήκη

Κ 400 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 400 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση;780x500 mm Διάσταση γούρνας 347x440x205 mm ʼνοιγμα πάγκου: 765x485 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα)

Τιμή: 235.35 € Προσθήκη

Κ 400 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 400 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση;780x500 mm Διάσταση γούρνας 347x440x205 mm ʼνοιγμα πάγκου: 765x485 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα)

Τιμή: 235.35 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση: 400x500 mm Διάσταση γούρνας 340x370x200 mm ʼνοιγμα πάγκου βάσει σχεδίου Τοποθέτηση: Ένθετος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 245.62 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση: 400x500 mm Διάσταση γούρνας 340x370x200 mm ʼνοιγμα πάγκου βάσει σχεδίου Τοποθέτηση: Ένθετος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 245.62 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 533x457 mm Διάσταση γούρνας 469x394x205 mm ʼνοιγμα πάγκου βάσει σχεδίου Τοποθέτηση: Ένθετος και Υποκαθήμενος)

Τιμή: 245.62 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 533x457 mm Διάσταση γούρνας 469x394x205 mm ʼνοιγμα πάγκου βάσει σχεδίου Τοποθέτηση: Ένθετος και Υποκαθήμενος)

Τιμή: 245.62 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 560x510 mm Διάσταση γούρνας 500x360x200 mm ʼνοιγμα πάγκου: 545x495 mm Τοποθέτηση: Ένθετος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 286.73 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 560x510 mm Διάσταση γούρνας 500x360x200 mm ʼνοιγμα πάγκου: 545x495 mm Τοποθέτηση: Ένθετος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 286.73 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 700 mm Εξωτερική διάσταση: 610χ4ό0 mm Διάσταση γούρνας 544x394x205 mm ʼνοιγμα πάγκου βάσει σχεδίου Τοποθέτηση: Ένθετος & Υποκαθήμενος)

Τιμή: 286.73 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 700 mm Εξωτερική διάσταση: 610χ4ό0 mm Διάσταση γούρνας 544x394x205 mm ʼνοιγμα πάγκου βάσει σχεδίου Τοποθέτηση: Ένθετος & Υποκαθήμενος)

Τιμή: 286.73 € Προσθήκη

Κ 400 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 400 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση: 860x500 mm Διάσταση γούρνας 337x420x205 mm ʼνοιγμα πάγκου: 840x480 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 297.01 € Προσθήκη

Κ 500 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 500 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 555x460 mm Διάσταση γούρνας 355x400x200 mm & 155χ400χ 140 mm ʼνοιγμα πάγκου;525x400 mm Τοποθέτηση: Ένθετος & Υποκαθήμενος αντιστρεφόμενος)

Τιμή: 307.29 € Προσθήκη

Κ 500 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 500 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 555x460 mm Διάσταση γούρνας 355x400x200 mm & 155χ400χ 140 mm ʼνοιγμα πάγκου;525x400 mm Τοποθέτηση: Ένθετος & Υποκαθήμενος αντιστρεφόμενος)

Τιμή: 307.29 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 800 mm Εξωτερική διάσταση: 780x510 mm Διάσταση γούρνας 720x370x220 mm ʼνοιγμα πάγκου: 764x494 mm Τοποθέτηση: Ένθετος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 317.56 € Προσθήκη

Κ 700 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 700 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 800 mm Εξωτερική διάσταση: 780x510 mm Διάσταση γούρνας 720x370x220 mm ʼνοιγμα πάγκου: 764x494 mm Τοποθέτηση: Ένθετος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 317.56 € Προσθήκη

Κ 400 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 400 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 1000x500 mm Διάσταση γούρνας 480x420x205 mm ʼνοιγμα πάγκου: 980x480 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 327.84 € Προσθήκη

Κ 400 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 400 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 1000x500 mm Διάσταση γούρνας 480x420x205 mm ʼνοιγμα πάγκου: 980x480 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 327.84 € Προσθήκη

Κ 500 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 500 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση: 860x500 mm Διάσταση γούρνας 347x440x200 mm ʼνοιγμα πάγκου: 840x480 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 327.84 € Προσθήκη

Κ 500 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Κ 500 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 500 mm Εξωτερική διάσταση: 860x500 mm Διάσταση γούρνας 347x440x200 mm ʼνοιγμα πάγκου: 840x480 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 327.84 € Προσθήκη

Κ 500 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 500 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 1000x500 mm Διάσταση γούρνας 480x440x200 mm ʼνοιγμα πάγκου: 980x480 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 338.12 € Προσθήκη

Κ 500 Granite Gray GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 500 Granite gray (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 1000x500 mm Διάσταση γούρνας 480x440x200 mm ʼνοιγμα πάγκου: 980x480 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτομάτη βαλβίδα)

Τιμή: 338.12 € Προσθήκη

Κ 400 Granite Black GROHE, Granite

Granite - GROHE

Νεροχύτης Κ 400 Granite blacΚ (Βάση για ντουλάπι 600 mm Εξωτερική διάσταση: 1000x500 mm Διάσταση γούρνας 335x420x205 mm & 155x295x146 mm ʼνοιγμα πάγκου: 980x480 mm Τοποθέτηση: Ένθετος αντιστρεφόμενος Συμπεριλαμβάνει αυτόματη βαλβίδα)

Τιμή: 348.39 € Προσθήκη
Σειρές προϊόντων:

Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.